PHẠM TƯỜNG VĨNH HẠ
FOUDER MOS TEAM VN

Tuổi đời mênh mông quá !

Mấy đứa tui kiếm ăn trên Sọp Be be he

Tụi Tui còn “bào thêm” | SỐP CÔNG NGHỆ
🔰moscongnghe.com

Ghé thăm tụi tui nha 🙆‍♀️

Ngoài ra phục vụ luôn

Dịch vụ Tài khoản
& MXH

Canva pro
Thiết kế đồ họa

Dịch vụ
Mạng Xã Hội

Netflix
Phim online 4k

youtube
không quảng cáo

Phan tuấn phong
founder mosteamvn

.. & 💄Pinky team có các thành viên 💋
Phạm Tường Vĩnh Hạ | Quỳnh Hân

Mấy đứa tui kiếm ăn trên Sọp Be be he

Ghé thăm tụi tui nha 🙆‍♀️

Tụi Tui còn “bào thêm”
SỐP CÔNG NGHỆ
🔰moscongnghe.com

Ngoài ra phục vụ luôn

Dịch vụ Tài khoản
& MXH

Canva pro
Thiết kế đồ họa

Dịch vụ
Mạng Xã Hội

Netflix
Phim online 4k

youtube
không quảng cáo