PHAN TUẤN PHONG
FOUDER MOS TEAM VN

Tuổi đời mênh mông quá !

Mấy đứa tui kiếm ăn trên Sọp Be be he